Stubovi se koriste za dekoraciju fasade, ulaza, stepeništa i sl., kako na kućama tako i na zgradama, pozorištima, salama, crkvama i sl. Daju objektu klasičnu notu. Izrađuju se kao puni stubovi, polustubovi ili obloge postojećih stubova, u dimenzijama koje odgovaraju željama i zahtevima kupca. Izrađeni su od polistirena oslojeni akrilnim premazom.