Fasadni ukrasi koriste se za dekoraciju spoljašnjeg dela objekta. Postavljaju se samostalno, kao jedinstven dekorativni element, ili kao dekoracija prozora ili vrata, u kombinaciji sa fasadnim lajsnama.

  • FASADNE KONZOLE

    Fasadne konzole se koriste kao imitacija krovnog nosioca, poboljšavaju izgled terasa i balkona, i poboljšavaju estetski izgled stambenog objekta.