Sertifikati

Stilby d.o.o. ispunjava ISO standard 9001:2015 za proizvodnju, uvoz, distribuciju i prodaju unutrašnjih i fasadnih dekorativnih elemenata od polistirena. Takođe, nosilac je sertifikata o kvalitetu fasadnih elemenata sa akrilnim premazom.